Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Armator

Armator, osoba fizyczna lub prawna eksploatująca we własnym imieniu statek handlowy. A. bywają przedsiębiorstwa żeglugowe, portowe, rybołówstwa morskiego, ratownictwa morskiego, a ponadto maklerzy, spedytorzy lub inne osoby dzierżawiące statki. Armatorskimi przedsiębiorstwami żeglugowymi w Polsce są: Polska Żegluga Morska w Szczecinie i Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni.