Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Asymetrii miary

Asymetrii miary (skośności miary’), charakterystyki liczbowe szeregu statystycznego (-+ statystyczne szeregi), służące do określania kierunku i stopnia odchylenia indywidualnych wartości zmiennej od przeciętnego poziomu cechy. Przy porównywaniu szeregów rozdzielczych przedmiotem zainteresowania Jest często wielkość rozproszenia, tzn. wielkość odchyleń od przeciętnej. Niejednokrotnie jednak przedmiotem zainteresowania jest również to, czy odchylenia w jedną stronę są mniej lub bardziej liczne od odchyleń w stronę drugą. Inaczej mówiąc, często chodzi o określenie kierunku i stopnia asymetrii zbiorowości statystycznej. Przy badaniu no. tygodniowych zarobków robotników zatrudnionych w dwóch różnych gałęziach przemysłu, przedmiotem zainteresowania jest często, w której z tych gałęzi asymetria zarobków jest silniej zaakcentowana. Najczęściej stosowaną m.a. jest współczynnik asymetrii (asymetrii współczynnik).