Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Centralny urząd planowania

Centralny urząd planowania, centralny organ planowania w Polsce w latach 1945—50; odegrał ważną rolę w pierwszej fazie powstawania gospodarki planowej, zwłaszcza w przygotowywaniu i koordynacji krótkookresowych planów bieżących oraz 3-letniego planu odbudowy gospodarczej kraju; miał wielki wpływ na bieżącą politykę ekonomiczną, współdziałając przede wszystkim przy opracowywaniu wielu postanowień i uchwał — Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W 1948 nastąpiła reorganizacja C.U.P., a na początku 1950 jego funkcje przejęła powołana Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego (Komisja Planowania przy Radzie Ministrów).