Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 30, 2014 in Biznes |

Dotacje dla innowacyjnych

Unia wysoko ceni innowacje. Dlatego stworzyła mechanizm finansowy, mający wspierać firmy i instytucje wdrażające nowe rozwiązania. Jest nim Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3 W szczególności skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczych i naukowych. O dotacje z tego programu mogą ubiegać się głównie podmioty, które chcą dofinansować projekty badawczo-rozwojowe. Wystarczy ustalić, która instytucja w danym województwie pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Wykaz takich instytucji można znaleźć na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to nie tylko dotacje, lecz także korzystne pożyczki. W ramach nowego komponentu firmy mogą zaciągnąć kredyt na cele inwestycyjne i obrotowe. Zaletą pożyczki jest to, że w odróżnieniu od dotacji nie wymaga ona wkładu własnego. Można z nich także finansować zakup środków trwałych. Natomiast pieniądze pozyskane w ramach poszczególnych priorytetów nie zawsze umożliwiają pokrycie tego typu kosztów.