Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Hawańska karta

Hawańska karta, końcowy dokument konferencji Narodów Zjednoczonych w Hawanie (XI 1947—III 1948) w sprawie handlu i zatrudnienia. Inicjatorem zwołania konferencji były USA. Podpisana 24 III 1948 przez 54 spośród 56 uczestników konferencji H.K. przewidywała powołanie Międzynarodowej Organizacji Handlu (International Trade Organisation — ITO), której podstawowym celem miała być liberalizacja handlu. Ponieważ H.K. nie została ratyfikowana przez odpowiednią liczbę państw (m. in. USA), nie weszła ona w życie. Jej część, zawierająca zasady i zalecenia dotyczące polityki handlowej, uzgodniona w trakcie prac przygotowawczych, stanowiła podstawę do zawarcia w 1947 istniejącego do dziś Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu.