Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Koncentracji stosunek

Koncentracji stosunek, miara liczbowa służąca do określania stopnia skupienia cech w statystycznym szeregu. S.k. oblicza się na podstawie wykresu zwanego krzywą koncentracji albo krzywą Lorenza. Istnieją różne sposoby przybliżonego, rachunkowego obliczania s.k. Sposoby te są jednak dość skomplikowane, dlatego najczęściej oblicza się s.k. metodą graficzną. W tym celu wykonuje się wykres na papierze milimetrowym i oblicza się kratki powierzchni a oraz kratki powierzchni b.