Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Kontyngenty przywozowe i wywozowe

Kontyngenty przywozowe i wywozowe, oznaczają ustalenie przez państwo limitu dla ilości bądź wartości dopuszczalnego importu (kontyngent przywozowy) lub eksportu (kontyngent wywozowy), niezależnie od cen towarów importowych czy eksportowych. K.p. i w. mogą być ustalane na poziomie zerowym, tzn. przybierają one postać zakazu importu lub eksportu danego dobra. Kontyngenty wywozowe występują stosunkowo rzadko; stosowane są w celu ograniczenia eksportu artykułów deficytowych lub jako instrument dyskryminacji politycznej innych krajów. Kontyngenty przywozowe występują zaś stosunkowo często; stosuje się je w celu: 1. ochrony określonej dziedziny produkcji krajowej; 2. poprawy bilansu płatniczego; 3. osłabienia depresji lub kryzysu gospodarczego; 4. poddania kontroli państwa importu określonych artykułów ze względów np. sanitarnych. K.p. i w. mogą być ustalane przez autonomiczną decyzję państwa lub umownie. Pierwsze oznaczają ustalenie globalnej wielkości dopuszczalnego importu lub eksportu, stąd są nazywane kontyngentami globalnymi (niekiedy zostają one z góry rozdzielone między poszczególne kraje eksportujące do danego kraju lub z niego importujące; ponieważ nie ulegają zmianom, noszą też nazwę kontyngentów sztywnych). Drugie — ustalane są w bilateralnych umowach (tzw. umowy kontyngentowe); wysokość tych kontyngentów jest różna w zależności od ustępstw uzyskanych od partnera, dlatego też zwane są często kontyngentami elastycznymi.