Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Niewolnictwo

Niewolnictwo: 1. formacja społeczno-ekonomiczna, w której zarówno środki produkcji, jak i ludzie posługujący się nimi w procesie wytwarzania stanowią własność właścicieli niewolników; 2. pierwsza w historii forma wyzysku człowieka przez człowieka. Klasycznym przykładem państwa niewolniczego był Rzym. Rozwój sił wytwórczych doprowadził do społecznego podziału pracy i spośród rolników wyodrębni! rzemieślników i kupców; rozwinęła się wymiana towarowa i pieniądz. Niemniej n. nie sprzyjało dalszemu rozwojowi techniki, a wydajność pracy była bardzo niska. W okresie Cesarstwa nie wynaleziono w Rzymie żadnych nowych narzędzi ani metod, wytwarzania. Wyrastające z podstawowych sprzeczności klasowych wielkie ruchy społeczne, szczególnie powstania niewolników raz po raz wstrząsały posadami Imperium, doprowadzając je w końcu do upadku. Na ziemiach polskich nie ukształtowała się formacja niewolnicza; n. występowało w VI—XI w., lecz nie odgrywało poważniejszej roli w gospodarce. Praca niewolnicza występowała w pewnym stopniu także u schyłku wspólnoty pierwotnej, w formacjach społecznych Azji, w — feudalizmie, a nawet w kapitalizmie. W posiadłościach kolonialnych mocarstw kapitalistycznych jeszcze w XIX w. stosowano dość powszechnie pracę niewolniczą.