Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Norma statystyczna

Norma statystyczna, norma ustalona metodą statystyczną. Rozróżnia się dwa rodzaje n.s.: ilościowe (normy produkcji) oraz czasu pracy. Norma ilościowa określa, ile jednostek produktu powinno być wyprodukowane w jednostce czasu; norma czasu pracy — ile czasu trzeba poświęcić na wyprodukowanie jednostki produktu. Norma ilościowa jest planowaną wydajnością pracy, norma czasu pracy — planowaną pracochłonnością. Ze względu na zasady ustalania n.s. dzieli się je na normy statystyczne, obliczane na okres planowany na poziomie wydajności pracy z okresu poprzedniego; normy progresywne, zakładające systematyczny, określony liczbowo wzrost wydajności pracy, wynikający głównie z postępu technicznego; normy techniczne, oparte na badaniach chronometrażowych; normy średnioprogresywne, oparte na wydajności pracy tych robotników, którzy w okresie ubiegłym wykonali z nadwyżką obowiązujące normy. Z punktu widzenia sposobu określania produkcji i czasu, używanych do obliczeń, n.s. dzieli się na zmianowe i godzinowe. Wskaźniki wykonywania norm produkcji oblicza się w formie ilorazu faktycznej wydajności pracy przez normę, a wskaźnik wykonania norm czasu pracy jako iloraz tak określonej normy i faktycznej pracochłonności. Oprócz wskaźników wykonania norm, statystyka bada dynamikę zmian norm za pomocą indeksów norm.