Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Oligopol

Oligopol, specjalna forma przejawiania się konkurencji monopolistycznej, polegająca na występowaniu na jednym rynku kilku monopoli. Każdy z oligopolistów usiłuje prowadzić samodzielną politykę monopolową. Napotyka jednali przeszkody w postaci działania Innych oligopolistów; w tych warunkach rynek pozostaje zmonopolizowany, co m. in. wyraża się w utrzymywaniu wysokich cen i utrudnianiu swobodnego dostępu do danej gałęzi nowym kapitałom; między oligopolistami natomiast toczy się niejednokrotnie zaciekła walka konkurencyjna. Często jednak -* konkurencja zostaje ograniczona przez nieformalne porozumienie oligopolistów, dotyczące polityki cen typu przywództwa cenowego lub systemu uniemożliwiającego konkurencję przez różnicowanie kosztów transportu (Basic points system). O. jest najczęściej spotykaną formą monopolizacji w krajach, w których umowy kartelowe i inne luźne związki (organizacje) monopolistyczne nie zdołały się szerzej rozpowszechnić.