Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Skrypt dłużny

Skrypt dłużny (rewers, oblig), dokument wystawiony przez dłużnika, zawierający potwierdzenie zaciągniętego długu i zobowiązanie do jego zwrotu w określonym terminie (terminach). S.d. stosowany bywa w bankowości. Często s.d. określa także zobowiązanie dłużnika dotyczące przeznaczenia pożyczki na określony cel gospodarczy, np. zakup zwierząt hodowlanych, tuczników, nawozów sztucznych.