Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Szansa na zawód

Osoby bez wykształcenia lub z umiejętnościami, na które popyt na rynku pracy jest mały mogą bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje. Umożliwiają to dotacje unijne w ramach pod działania 7.2.1. Jest ono skierowane w szczególność do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki oferowanemu wsparciu uczestnicy projektu mogą uzyskać nie tylko nowy zawód, lecz także tzw. umiejętności miękkie, czyli interpersonalne. Bowiem dobrze napisany projekt 30 ma przygotować uczestnika pod każdym względem. Często o trudnościach ze znalezieniem i utrzymaniem pracy decydują właśnie nasze predyspozycje interpersonalne. Powszechną praktyką przy realizacji tego typu projektów jest uczestnictwo beneficjentów w indywidualnym doradztwie zawodowym. Szkolenie pozwala określić charakter pracy w jakiej beneficjent będzie sprawdzał się najlepiej. Jeszcze inne warsztaty przygotowują uczestników do efektywnego organizowania pracy, uczą jak komunikować się skutecznie lub walczyć ze stresem. Uczestnikami poddzialania 7.2.1 są często osoby długotrwale bezrobotne, dla których funkcjonowanie w firmie jest nowością. Dlatego różnego typu warsztaty są dla nich ważnym elementem zdobywania zawodu.