Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Zaopatrzenie pozarynkowe

Zaopatrzenie pozarynkowe, prowadzona przez sklepy i magazyny sprzedaż dostarczonych na rynek towarów po cenach detalicznych przeznaczanych dla Instytucji, organizacji społecznych i rzemiosła. Z.p. stanowi różnicę między całą ilością towarów przeznaczonych do sprzedaży na rynku po cenach detalicznych a ilością towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynkowe. Pokrycie należności z tytułu z.p. odbywa się zwykle w formie przelewu (w zaopatrzeniu rynkowym — w gotówce).