Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 30, 2014 in Biznes |

Dotacje dla innowacyjnych

Unia wysoko ceni innowacje. Dlatego stworzyła mechanizm finansowy, mający wspierać firmy i instytucje wdrażające nowe rozwiązania. Jest nim Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  W szczególności skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczych i naukowych. O dotacje z tego...

Read More