Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 30, 2017 in Biznes, Finanse i ekonomia |

Gra na giełdzie – inwestycja w opcje. System inwestycyjny – alternatywna spółka inwestycyjna;

Gra na giełdzie – inwestycja w opcje. System inwestycyjny – alternatywna spółka inwestycyjna;

System inwestycyjny to abecadło każdego inwestora. Każda osoba, która zaczyna inwestować na giełdzie potrzebuje mieć swój własny system inwestycyjny. System taki to po prostu opracowanie strategii, która w konsekwencji pozwoli wkładającemu pieniądze na ich rozmnożenie na giełdzie. Są dobre jak i złe systemy...

Read More

Posted by on paź 18, 2017 in Finanse i ekonomia |

Słowo o leasingu. Szkolenia – leasing operacyjny

Słowo o leasingu. Szkolenia – leasing operacyjny

Leasing dzisiaj staje się coraz bardziej popularny. Odmianą leasingu jest leasing operacyjny. Polega on na przekazaniu przez osobę finansującą na pewien czas jakiś przedmiot lub prawo do użytkowania leasingobiorcy, a ten jest obowiązany płacić raty leasingowe. Z tego przedmiotu można korzystać oraz czerpać...

Read More

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Zubożenie klasy robotniczej

Zubożenie klasy robotniczej (pauperyzacja), tendencja istniejąca w ustroju kapitalistycznym i wynikająca z jego immanentnych praw ekonomicznych, zwłaszcza z działania absolutnego, ogólnego prawa kapitalistycznej akumulacji (akumulacji kapitalistycznej ogólne prawo). Tendencję tę Marks sformułował...

Read More

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Złote punkty

Złote punkty, granice, do jakich w systemie waluty złotej dopuszczalne są odchylenia kursów walut obcych w dół i w górę od parytetu złota. Pojęcie „z.p.” powstało w warunkach obiegu monet złotych, gdy z.p. były określane przez koszty przesyłek tych monet między głównymi rynkami...

Read More