Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Zadbaj o pracownika

Wiele branż w ostatnim czasie borykało się ze skutkami kryzysu. Jedne wyszły z niego obronną ręką. Inne musiały przejść gruntowną restrukturyzację, a reorganizacja zwykle wiąże się ze zwolnieniami. Przedsiębiorcy myślący perspektywicznie i chcący pomóc zwalnianemu personelowi mogli skorzystać z dotacji z działania 8.1.2.13 Jego celem jest zapobieganie negatywnym skutkom modernizacji firmy, w szczególności związanej ze redukcją personelu. Przedsiębiorca może pozyskać dotacje między innymi na analizy trendów rozwojowych i szeroko rozumiane badania nad mechanizmami zaradczymi. Dla osób zagrożonych utratą posady i dla tych, którzy dobrowolnie zrezygnują z posady czeka 40 tys. dotacji na otwarcie własnej firmy. Z działania 8.1.2 mogą także być finansowane szkolenia, kursy zawodowe, wsparcie psychologiczne. Inną opcją jest jednorazowy dodatek motywacyjny. Pracownik może go uzyskać w przypadku, gdy znajdzie nowe zatrudnienie za mniejszą stawkę niż na dotychczasowym stanowisku. Dzięki tego typu mechanizmom zwalniany personel nie jest zostawiony bez wsparcia. Z dotacji w ramach działania 8.1.2 skorzystało już wiele branż, w tym motoryzacyjna.