Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Przedszkola z dotacją

Z unijnych pieniędzy można sfinansować także przedszkola. Szczególnie łatwo o dotacje na tego typu cele w przypadku gdy placówka przedszkolna ma powstać na terenie gminy. Wystarczy tylko znaleźć lokum dla placówki. Jeżeli założenie przedszkola wiąże się z remontem i robotami mającymi zaadoptować budynek do potrzeb placówki to, nie należy martwić się o pieniądze. Niezbędne prace remontowe sfinansuje odpowiednia dotacja. 1 Wkładem własnym gminy będzie udostępnienie budynku. Pozostałe koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem przedszkola także można pokryć z dotacji. Tak więc zakup mebli, zabawek, wynagrodzenie dla personelu itd. można zrefundować z dotacji. Oprócz możliwości powstania nowych placówek można starać się także o dofinansowanie już istniejących przedszkoli. Taka konieczność może się pojawić w przypadku gdy w gminie istnie już przedszkole, jednak nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Wówczas można uzyskać dotację na wydłużenie godzin pracy placówki lub zwiększenie liczby personelu. Wniosek składa wójt gminy.