Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Innowacja w funduszach

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej innowacyjność nie była najmocniejszą stroną naszej gospodarki. Obecnie po kilku latach wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest znacznie lepiej. Zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Można powiedzieć, że kiedyś innowacyjnym działaniem 2 nazywano projekty, które miały na celu podłączenie firm do sieci i umożliwienie swobodnego korzystania z Internetu. Nie były to z pewnością przedsięwzięcia kreatywne w skali światowej. Obecnie słowo innowacyjność ma zupełnie inny wymiar. Nasze przedsiębiorstwa pozyskują dotacje na projekty, które bez kompleksów konkurują na rynkach światowych. Pojęcie innowacyjności w obszarze funduszów inwestycyjnych nie posiada jednej definicji. Wszystko zależy od kontekstu. To co będzie innowacyjne w skali przedsiębiorstwa, nie koniecznie jest tak samo odbierane w skali regionu, czy świata. Jeżeli chcemy pozyskać dużą dotację powyżej 8 mln zł, wówczas możemy starać się o pieniądze z działania 4.4 PO IG. Mniejsze kwoty możemy pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.