Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Wkład własny

Beneficjenci ubiegający się o dotacje unijne muszą się liczyć, że nie wszystkie wydatki przewidziane w ramach inwestycji będą znajdować się wśród kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że część kosztów obciąży budżet przedsiębiorstwa. Jeżeli kwoty, o które wnioskujemy nie są wysokie wówczas jest duża szansa, że 6 wkład własny sfinansujemy poprzez np. użyczenie nieruchomości, w której będzie realizowany projekt lub poprzez eksploatacje środków trwałych, takich jak faks, drukarka, komputer. Wówczas mamy do czynienia z rzeczowym wkładem własny. Często jednak jest wymagany finansowy wkład własny. Jeżeli przedsiębiorstwo nie dysponuje zasobami pieniężnymi potrzebnymi do realizacji inwestycji może rozważyć takie rozwiązania, jak kredyt inwestycyjny lub pomostowy. Zwykle charakteryzują się one elastycznością. Przykładowo w przypadku, kiedy beneficjent nie jest w stanie określić bliżej daty spłaty zaciągniętego kredytu istnieje możliwość spłaty w późniejszym terminie. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie ze względu na zachowanie płynności finansowej firmy.