Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Tablica ekonomiczna Quesnaya

Tablica ekonomiczna Quesnaya (Tableau Economique Quesnaya), dzieło, w którym F. Quesnay po raz pierwszy podjął próbę przedstawienia reprodukcji kapitału społecznego ilustrując ten proces schematem (tablica). Tablica powstała w dwu wersjach. Wersja pierwsza opracowana w 1758 przedstawia, w jaki sposób wydatkowanie dochodu właścicieli ziemskich skierowane na produkty rolne i wyroby przemysłowe uruchamia proces produkcji i tworzenia produktu czystego., Zakłada się, że nakłady rolnictwa przynoszą produkt czysty w stosunku 1:1 oraz że połowę nakładów rolniczych stanowią produkty przemysłu i połowę . nakładów przemysłowych — produkty rolne. Przedstawiono tylko wymianę środków produkcji, pominięto natomiast wymianę gotowych produktów; pierwsza wersja nie ilustruje więc procesu realizacji całego produktu społecznego. Suma nieskończonych szeregów liczbowych (postęp geometryczny o ilorazie 0,5) daje roczne nakłady rolnictwa równe rocznemu produktowi czystemu; tyle samo wynoszą nakłady i produkt przemysłu. Wersja druga opracowana w 1766 obrazuje proces reprodukcji kapitału społecznego, a więc warunki realizacji całego produktu społecznego. Produkt roczny rolnictwa wynosi 5 mld (3 mld żywność, 2 mld surowce).