Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gossena prawa

Gossena prawa, wprowadzona przez F. Wiesera i W. Lexisa nazwa dwóch głównych zasad teorii użyteczności krańcowej: 1. nasycalności potrzeb; 2. wyrównywania użyteczności krańcowej; zgodnie z pierwszą intensywność każdej potrzeby zmniejsza się w miarę jej zaspokajania, tak więc i użyteczność krańcowa dobra...

Read More

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gospodarki narodowej organizacja

Gospodarki narodowej organizacja, w socjalizmie dzięki uspołecznieniu podstawowych środków produkcji istnieje możliwość i konieczność planowego rozwoju gospodarki narodowej. Wymaga to prawidłowej organizacji gospodarki zgodnie z zasadą centralizmu demokratycznego, w której znajdują dialektyczne powiązania...

Read More

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gospodarka terenowa

Gospodarka terenowa, działalność gospodarcza o znaczeniu lokalnym. Występuje jako pojęcie przeciwstawne ujmowaniu działalności gospodarczej o znaczeniu ogólnokrajowym. Kryterium podziału na gospodarkę ogólnokrajową i terenową stanowi zasięg terytorialny zaspokajania potrzeb. Zakłady służące zaspokajaniu...

Read More

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gospodarka rolna ekstensywna

Gospodarka rolna ekstensywna, gospodarka, którą cechują niskie nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na Jednostkę powierzchni ziemi i (lub) na jednostkę inwentarza żywego; ten typ gospodarki rolnej występuje wszędzie tam, gdzie zasoby ziemi są stosunkowo duże. Ekstensywność gospodarki rolnej jest pojęciem...

Read More