Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gospodarka rolna ekstensywna

Gospodarka rolna ekstensywna, gospodarka, którą cechują niskie nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na Jednostkę powierzchni ziemi i (lub) na jednostkę inwentarza żywego; ten typ gospodarki rolnej występuje wszędzie tam, gdzie zasoby ziemi są stosunkowo duże. Ekstensywność gospodarki rolnej jest pojęciem względnym i historycznym, gdyż nawet gospodarka najbardziej intensywna zawiera w sobie pewien stopień ekstensywności. Współczesne rolnictwo, np. w ZSRR i w USA, jest ekstensywne w porównaniu z rolnictwem w Europie zachodniej, lecz równocześnie jest ono mniej ekstensywne i bardziej intensywne niż dawniej, np. w okresie kolonizacji USA czy w przedrewolucyjnej Rosji.