Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Homestead

Homestead, nieduża powierzchnia gruntu nadawana osadnikom na północnym zachodzie USA. Ustawa o h. (Homestead Act) uchwalona została przez Kongres w 1862; na jej mocy każdy obywatel, który ukończył 18 lat, mógł otrzymać od rządu nieodpłatnie 160 akrów ziemi, która po 5-letnim okresie użytkowania przechodziła na własność osadnika; nadawanie ziemi na podstawie h. przebiegało w dwóch okresach: w latach 1862—98 i 1914—18; łącznie rząd USA rozdzielił przeszło 250 min akrów ziemi.