Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Fob

Fob (free on board), klauzula parytetu frachtowego lub baza cen, przy której sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru na pokład statku i ponoszenia ryzyka do momentu przejścia towaru poza burtę statku. Kupujący ma obowiązek wynajęcia statku lub zarezerwowania na nim potrzebnego miejsca oraz poniesienia kosztów przewozu morskiego i wszelkich innych kosztów związanych z towarem. Kupujący powinien zawiadomić sprzedającego o terminie nadejścia statku do określonego portu i przesłać mu instrukcje wysyłkowe. Sprzedający powinien uzyskać czysty konosament na załadowany towar. Całokształt obowiązków sprzedającego i kupującego, wynikających z umów zaopatrzonych w klauzulę f., normują Incoterms 1953. W USA termin f. jednoznaczny jest z terminem franko, dlatego w transporcie morskim stosowany jest termin fob vessel.