Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Na założenie firmy

Bardzo popularną dotacją, o którą mogą ubiegać się osoby bezrobotne i zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jest działanie 6.2. Zakłada ono między innymi wsparcie finansowe na założenie własnej firmy w wysokości 40 tys. Mało wnioskodawców wie, że to nie jedyna droga do otrzymania dotacji w postaci 40 tys. Dofinansowanie na założenie własnej firmy istnieje także w ramach podziałania 8.1.2. kwota dotacji jest taka sama jak w działaniu 6.2, czyli 40 tys. Jednak 29 najważniejszą sprawą jest to, że po dotacje mogą sięgnąć nie tylko bezrobotni, lecz także osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika. Wówczas należy ten fakt udokumentować stosownym pismem, na przykład wypowiedzeniem. Inną propozycją w ramach pod działania 8.1.2 jest dodatek relokacyjny. Coraz więcej osób, by znaleźć wymarzoną pracę jest zmuszonych zmienić miejsce zamieszkania lub liczyć się z dojazdami. Dla tych ostatnich został stworzony dodatek relokacyjny. Jego wysokość stanowi sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych. Jednym z warunków otrzymania dodatku jest to, że odległość zakładu pracy od miejsca zamieszkania musi wynosić ponad 50 km.