Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Wieloszczeblowa struktura planowania i zarządzania gospodarczego

Wieloszczeblowa struktura planowania i zarządzania gospodarczego, udział poszczególnych szczebli kierownictwa gospodarczego w planowaniu produkcji, tj. w decydowaniu dotyczącym restytucji, powiększania i zatrudnienia zasobów produkcyjnych (ludzkich i pozaludzkich), czyli w ustalaniu struktury rodzajowej, terytorialnej i czasowej produkcji, oraz w zarządzaniu, tj. w decydowaniu o strukturze podmiotowej (organizacyjnej) zasobów produkcyjnych oraz zasadach pobudzania i zasilania w informacje i środki działania za pomocą norm prawnych, oceniających produkty i zasoby produkcyjne, podział i ochronę ludzi i rzeczy oraz za pomocą rozdzielnictwa rzeczowego lub środków płatniczych.