Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Dekapitalizacja

Dekapitalizacja, proces zmniejszania się wartości środków trwałych w gospodarce narodowej, następujący w wyniku niepokrywania przez kapitalne remonty i nowe inwestycje bieżącego ubytku wartości środków trwałych w danym okresie. W gospodarce narodowej występują jednocześnie dwa procesy: 1. tworzenia nowych środków trwałych; 2. ubytku wartości funkcjonujących środków trwałych. Jeśli od inwestycji nowych wraz z kapitalnymi remontami odliczymy wartość zużytych środków trwałych, otrzymamy inwestycje właściwe lub inwestycje netto. W przypadku .gdy rachunek wykazuje brak inwestycji netto i spadek wartości środków trwałych, mówimy wówczas o d. majątku trwałego. Proces d. może występować w skali całej gospodarki narodowej, działów lub gałęzi; d. majątku trwałego w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki nie musi się łączyć z d. w skali gospodarki narodowej. Proces d. majątku narodowego, występował w Polsce w okresie kryzysu ekonomicznego w latach 1931—35.