Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Krzywa logistyczna

Krzywa logistyczna, jedna z krzywych stosowanych przy wyrównywaniu szeregów rozwojowych (statystyczne szeregi); można ją stosować również do wyrównywania rozkładów; jest to kombinowana krzywa wykładnicza wklęsło-wypukła, stale wstępująca. Rozwój produkcji niektórych gałęzi przemysłu w krajach kapitalistycznych przebiega również wg k.l. Fakt ten stał się podstawą do wysunięcia twierdzenia, że k.l. stanowi prawo rozwoju populacji ludzkich, że wyraża prawo biologiczne, a ponadto jest prawem rozwoju ekonomicznego. Uogólnienia takie nie są słuszne. Zasoby żywności ograniczające rozwój ludności nie są stałe; wzrastają one w różnym tempie i odpowiednio przesuwa się granica rozwoju. Poza tym na rozwój ludności działają nie tylko czynniki biologiczne. Zagadnienie jest bardziej złożone i nie można go sprowadzać do biologicznego prawa rozwoju. Nie potwierdza się również logistyczny charakter rozwoju produkcji przemysłowej w całości. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku może rzeczywiście przebiegać wg k.l., natomiast jeśli chodzi o pozostałe dobra, przebieg może być bardzo różny.