Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Metoda monograficzna

Metoda monograficzna, metoda statystyczna polegająca na analizowaniu indywidualnego przykładu (np. jednej wsi, jednej dzielnicy miasta, jednego przedsiębiorstwa), przy czym oprócz danych liczbowych uwzględnia się również informacje w formie opisowej. Badanie m.m. obejmuje zwykle bardzo szeroki zakres zagadnień i dlatego pozwala na bardziej gruntowną i wnikliwą analizę danego przykładu, niż byłoby to możliwe przy badaniu na większą skalę, np. przy spisie. M.m. stosuje się do badania warunków życia ludności, warunków pracy w zakładach przemysłowych itd. Monografia może dotyczyć przykładów typowych lub wyróżniających się (przodujących). Badanie przykładów typowych stanowi Ilustrację stanu rzeczy w danej chwili. Badanie natomiast przykładów przodujących pozwala ustalić tendencję rozwojową danych zjawisk, gdyż można przyjąć, że z biegiem czasu ogólny poziom podniesie się do poziomu uważanego obecnie za przodujący. Badanie takie może również stanowić podstawę praktycznego działania. Np. badania w przedsiębiorstwie wykazującym wysoką wydajność pracy pozwalają na ustalenie, dlaczego wydajność w nim jest wysoka i co wobec tego należy zrobić, aby podnieść poziom wydajności w innych przedsiębiorstwach.