Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2014 in Biznes |

Dotacja przyznana

Otrzymanie dotacji to wspaniała informacja dla firmy. Jednak to dopiero początek wyzwania. Bowiem jako wnioskodawca mamy spore zobowiązania wobec darczyńców. Warto więc przed przystąpieniem do realizacji projektów wnikliwie zapoznać się z wytycznymi ich realizacji, by sprawnie rozliczyć dotacje. 8Pamiętajmy, że obowiązuje nas umowa o dofinansowanie. Mamy w nią wgląd jeszcze na etapie pisania wniosku, a więc przed jego złożeniem. Nie wywiązanie się z niej grozi nawet brakiem refundacji poniesionych kosztów, a więc cofnięciem dotacji. Podstawową sprawą jest osiągnięcie założonego w projekcie celu. Miejmy więc stale na uwadze rezultaty, które wpisaliśmy w projekcie. Oprócz zgodności merytorycznej ważne jest prawidłowo przeprowadzone rozliczenie finansowe wydatkowanych pieniędzy. Aby je wykonać musimy stosować się do zapisów wynikających nie tylko z umowy o dofinansowanie, lecz także pozostałych regulacji prawnych jakie obowiązują na terenie kraju. Na każdym kroku musimy także pamiętać o polityce promocji. Jesteśmy zobowiązani do informowania z jakich funduszy jest finansowany projekt. Taka notka musi się znaleźć niemal na każdym dokumencie dotyczącym projektu. Osobną sprawą są logotypy, które powinny znajdować się nie tylko na dokumentach, ale i pozostałych materiałach promocyjnych.