Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Plutokracja

Plutokracja, ustrój polityczny, w którym władza państwowa skupia się w rękach najbogatszej części klas posiadających; w epoce imperializmu występuje pod postacią panowania oligarchii finansowej (np. we Francji władza gospodarcza i polityczna skupia się w rękach „100 rodzin”, w USA decydujący wpływ na zajmowanie stanowisk w aparacie państwowym i kierunek polityki rządu wywiera 10 wielkich rodów bankierskich). Pojęciem p. określa się także najbogatszą część klas posiadających, niezależnie od roli, Jaką odgrywa ona w życiu politycznym.