Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Spedycja

Spedycja, zespół czynności wykonywanych przy wysyłaniu i odbieraniu przesyłki (dostawy), np. przygotowanie towaru do wysyłki, pakowanie, cechowanie, dostarczenie przewoźnikowi, sporządzenie dokumentacji przewozowych, zawarcie z przewoźnikiem umowy o przewóz, ubezpieczenie ładunku, a w transakcjach zagranicznych załatwienie formalności celnych, odbiór, sprawdzenie, odwiezienie i złożenie w składzie zleceniodawcy, załatwienie rozliczenia. Spedytor (przedsiębiorstwo spedycyjne) wykonuje te czynności w imieniu własnym lub zleceniodawcy na jego rachunek, w zakresie umowy, którą zawierają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o s. Spedytor może sam dokonywać przewozów, jeżeli rozporządza transportem. W Polsce czynności s. i przewozowe są odpłatne wg ustalanych urzędowych taryf. Spedytor odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie zleconych mu czynności oraz za towary (przedmioty) oddane mu pod opiekę. S. nie obejmuje przewozu osób. Biura podróży i turystyki nie są wg przepisów prawa spedytorami. S. dzieli się na krajową i międzynarodową. Głównym spedytorem w obrocie krajowym w Polsce jest Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej (PSK) powołane w 1963, podległe ministrowi komunikacji. S. międzynarodową organizuje podległy Ministerstwu Handlu Zagranicznego Centralny Zarząd Transportu i Spedycji Międzynarodowej, a wykonuje Państwowe Przedsiębiorstwo C. Hartwig, działające w kilku oddziałach, spośród których jedne specjalizują się w s. morskiej, a inne lądowej przy transakcjach importowych, eksportowych i tranzytowych.