Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Państwowa komisja cen

Państwowa komisja cen, główny organ ustalający ceny w Polsce. Zadanie to wykonuje określając bezpośrednio konkretne ceny wyrobów, limitując ceny wyznaczane przez inne organy (ceny maksymalne i minimalne), opracowując lub opiniując wnioski dotyczące cen, opłat i taryf, ustalanych przez Radę Ministrów (najważniejsze surowce i artykuły konsumpcyjne), opracowując wnioski do wytycznych RM w sprawie ustalania cen, opłat i taryf oraz wydając własne wytyczne w tym zakresie dla innych organów uprawnionych do ustalania cen. Aktualnie większość obowiązujących cen w Polsce ustala bezpośrednio P.K.C. Ponadto kontroluje ona sposób i zasady ustalania cen stosowane przez inne uprawnione w tym zakresie organy oraz koordynuje ich działalność. W ścisłym związku z funkcjami P.K.C. w dziedzinie kształtowania cen pozostaje dokonywanie analizy ich działania. Przewodniczącego, zastępców, a także członków (reprezentujących poszczególne resorty gospodarcze i CHZZ) P.K.C. powołuje Prezes RM. Działalność P.K.C. ma charakter kolegialny, jednak może ona w określonym zakresie upoważnić przewodniczącego do podejmowania decyzji w jej imieniu.