Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Krzywa transformacji

Krzywa transformacji, przedstawia wszystkie możliwe kombinacje ilościowe dwóch dóbr, jakie mogą być jednocześnie wytwarzane przez ten sam zespół czynników produkcji (stąd też krzywą tę można określić jako krzywą jednakowego nakładu) przy maksymalnym wykorzystaniu tych czynników; innymi słowy, krzywa ta przedstawia techniczne, maksymalne możliwości produkcyjne danego zespołu czynników produkcji przy różnej strukturze asortymentowej, ograniczonej w prezentacji geometrycznej do dwóch dóbr. Matematycznie pojęcie transformacji (zmiany struktury asortymentowej) można rozciągnąć na dowolną ilość dóbr, mówimy wówczas o funkcji transformacji. Dla dwóch dóbr x i y funkcję taką możemy zapisać w ogólnej postaci F = 0. Produkcja dobra x jest malejącą funkcją produkcji dobra y, i odwrotnie. Produkcję jednego asortymentu można zwiększyć tylko przez zmniejszenie produkcji drugiego asortymentu.