Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Konosament

Konosament, dokument potwierdzający przyjęcie do przewozu morskiego określonego ładunku i zobowiązujący przewoźnika do wydania go prawnemu posiadaczowi k. w porcie przeznaczenia; k. nie jest umową o przewóz. K. spełnia funkcje: 1. potwierdzenia przyjęcia ładunku do przewozu; 2. papieru towarowego, uprawniającego do dysponowania ładunkiem; 3. w przypadku braku czarteru — dowodu stwierdzającego warunki umowy. Rozróżnia się k.: imienny, na zlecenie, na okaziciela oraz na ładunek przyjęty do załadowania i na ładunek załadowany na statek.