Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Dobra ekonomiczne

Dobra ekonomiczne, przedmioty materialne (a także usługi materialne) stanowiące przedmiot gospodarowania, mające wartość użytkową, których zasoby są ograniczone w stosunku do potrzeb. W ekonomii burżuazyjnej pojęcie „d.e.” jest nieco szersze i obejmuje również usługi niematerialne, słowem wszystko ,,co się da sprzedać na rynku”. Wśród d.e. rozróżnia się dobra rzadkie, tj. takie, których ilości nie można zwiększyć przez produkcję, np. antyki. Niekiedy pojęcie to odnosi się również do dóbr, których produkcję można powiększyć, lecz tylko nieznacznie. Cenę uzyskiwaną przez dobra rzadkie na rynku określa się jako cenę rzadkości. W odróżnieniu od d.e. przez dobrowolne rozumie się przedmioty materialne, mające wartość użytkową, a których zasoby są nieograniczone w stosunku do potrzeb, np. powietrze.