Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Fourieryzm

Fourieryzm, odłam francuskiego socjalizmu utopijnego w latach 30-tych i 40-tych XIX w., którego twórcą był Ch. Fourier, wielki socjalista utopijny. W swej krytyce kapitalizmu Fourier kładł nacisk na historycznie przejściowy charakter tego ustroju, głosząc konieczność zastąpienia go ustrojem zrzeszeniowym. Główne wady kapitalizmu widział w źle zorganizowanym przemyśle i w handlu kapitalistycznym — jego zdaniem — zalegalizowanej grabieży i oszustwie. Nowy ustrój uważał Fourier za odkrycie swego geniuszu; ustrój ten (asocjacja) miał powstać w trybie pokojowej perswazji i przykładu, składać się z jednostek gospodarczych (falansterów) rolniczo-przemysłowych, gdzie produkcja miała być organizowana i planowana społecznie, a podział miał następować wg wkładu własności i pracy. Najwybitniejszym uczniem i zwolennikiem Fouriera był V. Considerant.