Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Wydział produkcyjny

Wydział produkcyjny, wyodrębniona organizacyjnie część zakładu przemysłowego, wytwarzająca określone wyroby, części wyrobów lub realizująca fazę procesu technologicznego. Odróżnia się wydziały produkcji podstawowej — wydziały, których praca przyczynia się bezpośrednio do wytworzenia produktów; wydziały pomocnicze, których praca pośrednio przyczynia się do powstania produktów (narzędziownie, wydziały remontowe, modelarnie itp.); wydziały usługowe — wydziały nieprodukcyjne, świadczące usługi na rzecz załogi. W małych zakładach (przedsiębiorstwach) produkcyjnych tworzenie wydziałów nie jest celowe; odcinki produkcyjne (oddziały produkcyjne) podporządkowane są bezpośrednio kierownikowi zakładu. Pojęcia „wydział” i „oddział” używane są niekiedy jako synonimy.