Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Korporacjonizm

Korporacjonizm, kierunek społeczno-ekonomiczny, związany z katolicką myślą społeczną i1 popierany przez kościół w encyklikach papieskich (np. Qua- dragesimo Anno); w swej koncepcji społeczno-ekonomicznej opiera się na solidaryzmie klasowym i postuluje jako podstawę państwa korporacje — przymusowe grupy zawodowe, łączące robotników i pracodawców, zastępujące związki zawodowe i parlament; koncepcja ta, jako oficjalna doktryna państwowa, zrealizowana została we Włoszech faszystowskich w 1922 i upadła wraz z faszyzmem w tym kraju w 1943. Do dzisiaj system korporacyjny usiłuje utrzymać się w Hiszpanii i Portugalu. K. jest jedną z najbardziej reakcyjnych koncepcji społeczno-ekonomicznych; nadaje wyzyskowi kapitalistycznemu najbardziej zorganizowany i usankcjonowany przez państwo i kościół charakter.