Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Półprodukt

Półprodukt (półfabrykat). W procesie gospodarczym w roli przedmiotów pracy wykorzystywane są przede wszystkim zasoby przyrody (ziemia, jej zasoby kopalne, woda, powietrze, fauna i flora itd.). Przedmiotami pracy mogą też być zasoby przyrody poddane wcześniej wstępnemu przetworzeniu w procesie produkcji. Takie przedmioty pracy nazywane są surowcami. Niektóre z surowców mogą być użyte jako środki konsumpcji. Pozostałe występują wyłącznie w roli przedmiotów pracy. Te z surowców, które występują wyłącznie w roli przedmiotów pracy, są nazywane półfabrykatami. W przedsiębiorstwie przemysłowym jako półfabrykaty traktuje się przedmioty pracy, które przeszły przez określoną fazę procesu technologicznego (odlew, odkuwka, przędza).