Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

System statystycznej ewidencji i sprawozdawczości

System statystycznej ewidencji i sprawozdawczości, forma centralnie zorganizowanego gromadzenia i obiegu informacji statystycznych (gospodarczych, demograficznych, społecznych itp.) w gospodarstwie społecznym. Dane ewidencjonowane przez przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady budżetowe, organizacje społeczne i in. Jednostki różnych szczebli zarządzania i obszarów administracyjnych przekazywane są wzajemnie, w zależności od potrzeb, za pomocą sprawozdawczości statystycznej, która wiąże układy ewidencyjne tych jednostek w Jednolity system. W obrąbie ogólnokrajowego s.s.o. i s. mogą być rozróżniane układy branżowe, terytorialne itp. Do kierowania s.s.e. i s. tworzony Jest zwykle odrębny resort z podporządkowaną mu siecią terytorialnych i branżowych organów statystycznych. W Polsce Instytucją powołaną do organizowania 1 nadzorowania s.s.e. i s. gospodarstwa społecznego jest Główny Urząd Statystyczny.