Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Dyspozytorski system

Dyspozytorski system (dispeczerski system), sposób operatywnego kierowania przebiegiem procesu produkcyjnego w wielkich warsztatach wytwórczych; znajduje zastosowanie przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych o ciągłym, wielozmianowym procesie produkcyjnym, w których kierownictwo techniczno-administracyjne (główny inżynier, szef produkcji, kierownicy wydziałów produkcyjnych) nie jest w stanie operatywnie kierować bieżącą działalnością produkcyjną. W przedsiębiorstwach tego typu powoływana jest specjalna służba dyspozytorska, której zadaniem jest bezpośrednie i natychmiastowe reagowanie na wszelkie zahamowania i trudności występujące w przebiegu procesu produkcyjnego; ma ona prawo podejmowania decyzji i wydawania poleceń w celu zapewnienia zgodnego z planem i rytmicznego wykonywania zadań produkcyjnych na wszystkich stanowiskach pracy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych; należy do niej także nadzorowanie prawidłowego i regularnego przepływu dokumentacji płacowej i materiałowej przez warsztaty produkcyjne. Służba dyspozytorska posługuje się odpowiednim systemem sygnalizacyjnym w postaci tzw. tablic i pulpitów dyspozytorskich oraz innymi nowoczesnymi środkami przekazywania informacji. Zależnie od wielkości przedsiębiorstw służba dyspozytorska bywa jedno-, dwu- lub trzyszczeblowa. Każdy dyspozytor odnotowuje w specjalnych harmonogramach przebieg procesu produkcyjnego na nadzorowanym przez niego odcinku oraz prowadzi dziennik dyspozytorski, w którym zapisuje w celu ich usunięcia wszystkie zahamowania i trudności oraz wydane decyzje i dyspozycje.