Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Brygada pracy socjalistycznej

Brygada pracy socjalistycznej, zorganizowany przez Związek Młodzieży Socjalistycznej i zrzeszenie związków zawodowych formalny młodzieżowy zespól uczestniczący we współzawodnictwie pracy i ubiegający się o przyznanie mu zaszczytnego tytułu B.P.S. Tytuł ten może zdobyć brygada, której członkowie są przodownikami w pracy zawodowej, aktywnie uczestniczą w pracy społecznej, stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz stanowią przykład i wzór pracownika socjalistycznych kolektywów w zakładach pracy. B.P.S. stanowią atrakcyjną dla młodzieży pracującej formę uczestnictwa we współzawodnictwie, inicjowanego w zasadzie samorzutnie przez działaczy lub członków organizacji młodzieżowej bądź zakładowej organizacji związkowej. B.P.S. spełniają dwie zasadnicze funkcje: wewnętrzną, polegającą na kształtowaniu wśród członków wysokiego morale pracowniczego i dążeniu do osiągnięcia przodujących wyników w pracy zawodowej i społeczno-wychowawczej, oraz zewnętrzną, polegającą na wzroście poważania młodzieży w zakładzie pracy i silniejszej wewnątrzzakładowej integracji pracowniczej opartej na zasadach wynikających z modelu socjalistycznych stosunków międzyludzkich. Z punktu widzenia ich wychowawczej, roli, stanowią zalążek przyszłych pracowniczych wspólnot, kolektywów, zwartych i solidarnych załóg kojarzących realizację grupowych i społecznych interesów. B.P.S. napotykają jednak trudności, m. in. ze względu na płynny z natury rzeczy skład członków załóg oraz tendencje do biurokratyzacji ruchu współzawodnictwa pracy.