Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Oszczędności ludności

Oszczędności ludności, w szerokim ujęciu obejmują: 1. wydatki pieniężne lub nakłady w naturze (np. wkład własnej pracy przy budowie domu mieszkaniowego lub zabudowań gospodarczych, przyrost stada w rolnictwie) jednostek ekonomicznych gospodarki nieuspołecznionej oraz gospodarstw domowych na cele inwestycyjne; 2.zasoby pieniężne ludności w formie gotówkowej i wkładów bankowych. Przy analizie o.l. w określonym okresie należy brać pod uwagę inwestycje odpowiadające przyrostowi majątku trwałego i obrotowego oraz przyrost zasobów pieniężnych, odpowiadający zmniejszeniu wydatków konsumpcyjnych w stosunku do dochodów. W Polsce w 1970 o.l. w mld zł wynosiły wg Rocznika Dochodu.