Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Fiskalizm

Fiskalizm, polega na nadmiernym powiększaniu skarbu państwa, zwłaszcza na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat bez liczenia się z położeniem gospodarczym i zdolnością płatniczą ludności; jako polityka finansowa w krajach kapitalistycznych skierowany jest przeciwko klasie robotniczej. Czasami przez f. rozumie się w ogóle pobieranie danin (publicznych).