Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Towarzystwo naukowe organizacji i kierownictwa

Towarzystwo naukowe organizacji i kierownictwa, ma na celu badanie, rozwijanie i upowszechnianie znajomości praw, zasad i metod oraz osiągnięć nauk organizacji i kierownictwa, a także ich praktycznego zastosowania w służbie gospodarki socjalistycznej. Jego działalność opiera się na społecznej pracy członków. Oddziały terytorialne (m. in. we wszystkich miastach wojewódzkich) mają znaczną samodzielność. Walne zebranie każdego z nich wybiera stałe władze oddziału oraz radę naukową. Natomiast walne zebranie towarzystwa wybiera władze naczelne i Zarząd Główny, w którego skład wchodzą przewodniczący zarządów oddziałów. Równocześnie wybierana jest Główna Rada Naukowa. Pracą naukową towarzystwa zajmują się komisje powoływane przez Zarząd Główny oraz sekcje powoływane przez zarządy oddziałów. Towarzystwo podnosi kwalifikacje kierowników w zakresie organizacji różnych dziedzin, gospodarki, prowadząc kursy i seminaria. Organizuje też konferencje, które mają na celu działalność naukową oraz szerzenie wiedzy organizacyjnej. Towarzystwo wydaje 3 czasopisma: „Przegląd Organizacji”, „Problemy Organizacji” i „Organizacja i Kierownictwo”. Pierwsze z nich stanowi podstawowy organ poświęcony głównie szerzeniu wiedzy praktycznej, zmierzającej do wdrażania postępu w organizacji. Informuje również o działalności towarzystwa. „Problemy Organizacji” zawierają dorobek naukowy o charakterze teoretycznym. „Organizacja i Kierownictwo” natomiast zamieszcza w formie przeglądu streszczenia światowych opracowań w dziedzinie nauk organizacji oraz jej zastosowania. Ponadto Towarzystwo wydaje liczne pomoce szkoleniowe i opracowania udostępniające metody praktycznego wykorzystywania osiągnięć nauk o organizacji. Działalność T.N.O. i K. stanowi dalszy ciąg pracy Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa założonego w 1925 z inicjatywy prof. K. Adamieckiego i działającego pod jego dyrekcją. Mimo przerw w działalności ciągłość prac zapoczątkowanych w Instytucie została utrzymana.