Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Współczynnik umieralności

Współczynnik umieralności, liczba zgonów na 1000 osób; w.u. niemowląt (w ciągu pierwszego roku życia) oblicza się jako stosunek zgonów do liczby urodzeń. W.u. obliczane są również osobno dla płci, grup wieku, grup społecznych i zawodowych oraz jednostek terytorialnych. W literaturze często zamiast w.u. używa się określenia współczynnik śmiertelności.