Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Inwestycje pobudzone

Inwestycje pobudzone (indukowane, wywołane), pojęcie używane w nowszych burżuazyjnych teoriach cyklu koniunkturalnego i wzrostu gospodarczego do określenia inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców w zależności od zmian poziomu dochodu i globalnego popytu. I.p. przeciwstawia się pojęcie „inwestycji autonomicznych”, podejmowanych przez przedsiębiorców lub państwo, nie związanych bezpośrednio ze wzrostem produkcji i popytu, natomiast wywołanych zmianami technologicznymi, wzrostem liczby ludności lub polityką interwencyjną państwa (interwencjonizm). Zmiany poziomu dochodu i popytu oddziałują, zgodnie z zasadą przyspieszenia (przyspieszenia zasada), na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców i na wielkość i.p. w gospodarce kapitalistycznej.