Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy, stałe zwiększanie wielkości gospodarczych, dotyczących przede wszystkim sił wytwórczych, dochodu narodowego i konsumpcji społeczeństwa w określonym typie stosunków produkcji. Wzrost sił wytwórczych (obejmujących środki produkcji i siłę roboczą) jest niezbędnym dla prezydiów rad powiatowych (miejskich), które na ich podstawie opracowują w porozumieniu z nadzorowanymi przedsiębiorstwami projekty planów powiatowych. Na podstawie wytycznych Jednostek nadrzędnych przedsiębiorstwa planu centralnego opracowują projekty planów. Projekt planu przedsiębiorstwa ma charakter kompleksowy i obejmuje wskaźniki produkcji, inwestycji, rozwoju techniki, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia, kosztów własnych itp. Projekty planów przedsiębiorstw stanowią, oprócz materiałów własnych, podstawę do opracowania projektów planów zjednoczeń i ministerstw. Zakres i charakter w.d.p. Jest różny zależnie od charakteru systemu planowania centralnego gospodarki socjalistycznej w danym kraju.