Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Lewiatan

Lewiatan, popularne określenie Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, założonego w 1919; była to naczelna organizacja różnego rodzaju zrzeszeń kapitału w Polsce w okresie międzywojennym; należały do niej organizacje i związki branżowe kapitału z terenu całej Polski. L. reprezentował wobec rządu na terenie sejmu i senatu interesy wielkiego kapitału tzw. sfer gospodarczych oraz przez działalność propagandową oddziaływał na opinię publiczną. W pierwszych latach niepodległości L. miał szerokie powiązania personalne z kierownictwem różnych prawicowych stronnictw politycznych oraz ze sferami rządowymi. Po zamachu majowym 1926 związał się z sanacją; wywierał duży wpływ na kierunek polityki gospodarczej oraz na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa.